Skip to content

دانشگاه‌هایی که با
آنها همکاری می‌کنیم

دانشگاه‌هایی که با آنها همکاری می‌کنیم

دانشگاه اسكودار
دانشگاه خصوصی با بورسیه
دانشگاه اوفوک
دانشگاه خصوصی با بورسیه
دانشگاه توروس
دانشگاه خصوصی با بورسیه
دانشگاه توب
دانشگاه خصوصی با بورسیه

برای دریافت مشاوره تحصیلی در ترکیه، فرم زیر را تکمیل کنید

فرم سینگل بلاگ

YOS.jpg

آزمون YÖS

راهنمای کامل آزمون یوس ترکیه (YÖS) را در لینک زیر مطالعه نمایید.

TOMER

آزمون Tomer

راهنمای کامل آزمون تومر ترکیه (TÖMER) را در لینک زیر مطالعه نمایید.